Utbilda dig till stödperson!   (Julkaistu: 14.07.2015)

Är du intresserad av frivilligt arbete? Känner du till levnadsförhållandena på landsbygden och har du tid att hjälpa?

Kom och utbilda dig till stödperson!

En stödperson för landsbygden är en frivillig hjälpare som erbjuder stöd i vardagens stress och i livets olika krissituationer.

Du kan bli stödperson genom att delta i den svenskspråkiga kursen 22 - 24.10.2015 på Kivitippu i Lappajärvi.

Kursen är kostnadsfri och resorna ersätts. Skicka en fritt formulerad ansökan senast 24.8.15 till tukihenkilo@mtlh.fi eller Stödpersonsnätverket för landsbygden / Maija Mielonen, Mannerheimvägen 31 B 20, 00250 Helsingfors.

Kursen och själva stödarbetet sker på svenska. Eftersom den information som kommer om nätverket är finskspråkig måste du förstå finska.

Tilläggsuppgifter på svenska: tfn 040 486 0909, marta.stromberg-nygard@mela.fi; på finska: tfn 0400-789 481, maija.mielonen@mtlh.fi

Hae tukihenkilöksi>>

 

 

 

 

 

 


« Takaisin