Auta graduntekijää: Kirjoituspyyntö maatalousyrittäjille ja heidän läheisilleen   (Julkaistu: 06.02.2015)

Soile Kilpeläinen Helsingin yliopistosta tekee pro gradu-tutkielmaa yksinäisyyden kokemuksista maaseudulla ja erityisesti maatalousyrittäjän ammatissa. Tutkielman ohjaaja on YTT professori Timo Harrikari sosiaalitieteiden laitokselta.

Tutkielmaa varten pyydetään kirjoituksia siitä, miten yksinäisyys näyttäytyy maatalousyrittäjän elämässä. Kirjoituksen voi laatia esimerkiksi kertomuksen muotoon ja sen voi lähettää nimettömänä.  Tyyli on vapaa, eikä pituutta ole rajattu.

Halutessaan kirjoittaja voi lähettää itsestään perustietoja, kuten sukupuoli, ikä, perhetilanne, paikkakunta, tilakoko ja tuotantosuunta. Tutkimukseen voi osallista myös ilman taustatietoja.  Maatalousyrittäjien lisäksi kirjoitukset yrittäjien puolisoilta, tilalla kasvaneilta henkilöiltä ja jo eläkkeelle siirtyneiltä maatalousyrittäjiltä ovat erittäin toivottuja.

Apuna voi kirjoittamisessa voi käyttää esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä: Miten yksinäisyys näyttäytyy omassa tai läheisteni elämäntarinassa? Minkälaisiin elämänvaiheisiin yksinäisyys ajoittuu? Mitkä asiat yksinäisyyden kokemuksiin ovat vaikuttaneet? Minkälaisia tunteita yksinäisyys herättää? Mitä kielteisiä ja myönteisiä asioita yksinäisyyteen liittyy? Minkälaiset asiat vaikuttavat yksinäisyydestä selviytymiseen?  Miten maaseudulla asuminen vaikuttaa yksinäisyyden kokemuksiin? Miten työ maatalousyrittäjänä vaikuttaa yksinäisyyden kokemuksiin?

Kaikki kirjoitukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. Niitä käytetään vain tutkimustarkoitukseen.

Kertomukset voi palauttaa 1.3.2015 mennessä joko sähköpostitse: soile.kilpelainen@helsinki.fi tai kirjepostilla: Soile Kilpeläinen/ Sosiaalityön toimisto, PL 16, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO


« Takaisin