Pienryhmätoiminta

Pienryhmätoiminta on Maaseudun tukihenkilöverkon uusi toimintamuoto. Pienryhmätoiminnalla pyritään luomaan mahdollisuus samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden kohtaamiseen sekä kokemuksien jakamiseen. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja voimaannuttavaa yhteistoimintaa.

Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä ohjaavat koulutetut ohjaajat. Ryhmät ovat noin 4-10 hengen suuruisia ja niiden toimintatavoista sovitaan paikallisesti.

KAINUUN EMÄNTÄPIIRI

Ilmoittaudu mukaan Kainuun emäntäpiiriin. Lisätietoja: Terttu Kyllönen 044 532 5610 tai Marjatta Pikkarainen puh. 044 3201 585 tai 0500 162 573

 

Gruppverksamhet

Gruppverksamheten är en ny verksamhetsmodell vid Stödpersonsnätverket för landsbygden. Gruppverksamhetens syfte är att skapa möjligheter för personer som befinner sig i liknande livssituationer att träffa och dela med sig sina erfarenheter med andra. Verksamheten baserar sig på förebyggande och stärkande samarbete.

De regelbundet återkommande samtalsgrupperna är ledda av utbildade handledare. Gruppstorleken varierar mellan cirka 4–10 personer och man kommer överens om gruppernas funktionssätt lokalt.

För närvarande arbetar vi aktivt med att utveckla gruppverksamheten. Om du är intresserad av att delta i gruppverksamheten, kontakta vår koordinator på 0400 789 481.