Tukihenkilöt

Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta riippumatta.

Tukihenkilö on maaseudun olosuhteet tunteva, tehtävään koulutettu vapaaehtoinen, jolle voi puhua ja jonka kanssa voi etsiä ulospääsyä vaikeista tilanteista. Tukeminen on kuulemista, keskustelemista ja rinnalla kulkemista. Tuen saaminen on luottamuksellista. Tukea voi hakea myös nimettömänä. Tukihenkilö ja tuettava voivat asua samalla tai eri paikkakunnalla.

Soitettaessa tukihenkilölle puhelun hinta on normaali.

 

Stödpersonsnätverket för landsbygden är ett hjälpnätverk baserat på frivillighetsarbete som erbjuder samtalshjälp för alla invånare på landsbygden, oavsett branschtillhörighet.

Stödpersonen är en frivillig hjälparbetare som känner till levnadsförhållandena på landsbygden och vilken man kan tala med och söka en utväg ur svåra situationer. Att stödja innebär att man lyssnar, samtalar och ger stöd. Stödet ges konfidentiellt.

För samtalen med stödpersonen debiteras ordinarie samtalspris.