Tukihenkilöverkon toiminta

Maaseudun tukihenkilöverkossa toimii noin 180 aktiivista vapaaehtoista ja tehtävään koulutettua tukihenkilöä. Toiminta on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Tukihenkilöverkko vastaa avun ja tuen laadusta perus- ja jatkokouluttamalla tukihenkilöitä sekä järjestämällä heille säännöllisiä aluetapaamisia ja työnohjausta.

Apua annetaan kaikille sitä tarvitseville ja tukisuhteessa on kyse kahden samanarvoisen ihmisen vuorovaikutuksesta. Tukea voi hakea nimettömänä ja yhteyttä voidaan pitää puhelimitse, sähköpostilla tai tapaamalla. Tukihenkilö ja tuettava voivat asua samalla tai eri paikkakunnalla.

Maaseudun tukihenkilöverkko järjestää vuosittain tukihenkilöiden peruskoulutusta. Peruskoulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joita otetaan vastaan jatkuvasti.

Tukihenkilö sitoutuu noudattamaan tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Toiminta perustuu luottamuksellisuuteen ja tukihenkilö sitoutuu pitämään salassa sekä asiakkaita koskevat tiedot että toiminnan sisällä, esimerkiksi työnohjaustilanteissa tai koulutuksessa ilmenevät, muita tukihenkilöitä tai työntekijöitä koskevat henkilökohtaiset asiat. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tukihenkilötoiminnan loputtua.

Maaseudun tukihenkilörahasto on tarkoitettu Maaseudun Tukihenkilöverkon toiminnan tukemiseksi.  Tilin varoja käytetään Tukihenkilöverkon ohjausryhmä päätöksen mukaisesti muuhun kuin STEA:n (ent. RAY:n) rahoittamaan toimintaan. Maaseudun tukihenkilörahastoa hallinnoi MTK. 

 

OKO FI07 5723 0220 4884 51

 

Lataa tästä Tukihenkilöverkon rekisteriseloste