• Finska
  • Svenska

SÖK UPP EN STÖDPERSON HÄR
eller ring Raitti- Landsbygdens stödtelefon 0800- 92550

Att du får stöd är konfidentiell information. Stöd kan även sökas anonymt. Stödpersonen och stödmottagaren kan bo på samma eller skild ort.

Landsbygdens stödpersonsnät

Landsbygdens stödpersonsnät är ett hjälpnätverk som bygger på frivilligverksamhet och erbjuder samtalshjälp till alla invånare på landsbygden. Stödpersonen är en frivillig för uppgiften utbildad hjälpare som man kan prata med. Tillsammans med personen kan du söka utvägar ur svåra situationer. Att stödja är att lyssna, samtala och finnas till. Att du får stöd är konfidentiell information.

LÄS MER

Aktuellt