Våra utbildade frivilliga stödpersoner ger stöd och hjälp till människor på landsbygden. Våra stödpersoner hjälper vid olika utmanande situationer i livet. De känner till levnadsförhållandena och jordbruksföretagandet på landsbygden.